Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Treść

 INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY

Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię , nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

ul. Jedynaka 30
godziny otwarcia:

od pon.-pt od 6.00 do 15.00
w soboty od 8.00 do 13.00

nr tel. 12-278-17-66

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

12-278-17-66

zgk@wieliczka.eu

3.

Remondis Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

12-653-88-55

bok@vangansewinkel.pl

 

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY

Z INNYCH PODMIOTÓW NIŻ GOSPODARSTWA DOMOWE


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.) gmina udostępnia informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155.):

 

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię , nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1..

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

12-278-17-66

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Barska 12

30-307 Kraków

adres koresp.:

ul. Nowohucka 1

31-580 Kraków

12-646-22-22

12-646-23-21

3.

MIKI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,

Mieczysław Jakubowski

ul. Nad Drwiną 33

30-841 Kraków

12-653-08-35

4.

SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

12-644-22-41

5.

Usługi Asenizacyjne

Jerzy Żuławiński

ul. Jagiellońska 27

32-410 Dobczyce

12-271-21-42

6.

Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN” S. j. S.F.Z. Sroka

Zegartowice 105

32-413 Zegartowice

12–271-51-17

7.

FCC Polska Sp. z o.o.

 

ul. Lecha 10

 41-800 Zabrze

12-681-18-22

8.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

ul. Nad Drwiną 33

30-841 Kraków

12-26757-98

9.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Wodna 4,

30-556 Kraków

12-655-23-60

10.

Remondis Kraków Sp. z o.o

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

12-653-88-55

11.

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

41-386-20-60

12.

EKO-TRANS Jerzy Kruk

Lusina, ul. Nad Wilgą 18

30-698 Kraków

12-270-31-80

13.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

18-26-25095

           

            Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1155): „Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”

 

337305