Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 


Opłata za odpady komunalne dokonana
przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana
na karcie ewidencyjnej mieszkańca.

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest
od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
wynosi za jeden miesiąc:

 • 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 5,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, podwyższona opłata wynosi:

 • 120,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 80,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 8,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych,
bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 18
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego

 

343539