Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

PSZOK

Treść

 

Informacja

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Wieliczce.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.

Dlatego przy przyjęciu odpadów do PSZOK, prosimy o okazywanie składanych przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu w celu potwierdzenia, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną – mieszkańca Gminy Wieliczka (np. dowód uiszczenia opłaty z widocznym adresem zamieszkania), aby uniknąć składowania odpadów w PSZOK przez osoby, firmy i instytucje nie partycypujące w kosztach utrzymania punktu.

W przypadku braku kopii deklaracji można przedstawić  wydruk z bazy danych który można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce  ul. Słowackiego 49.

 


 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy gminy Wieliczka mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce.
 
PSZOK przy ul. Jedynaka 30 jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00

w soboty:

w okresie od 1.IV-30.XI od 8.00 do 16.00, biuro OOMiUD czynne do 13.00,
natomiast po 13.00  obsługę PSZOK przejmuje Portiernia
w okresie od 1.XII-31.III od 8.00 do 13.00

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

- PAPIER: opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych okładek, reklamówki papierowe.

- TWORZYWA SZTUCZNE: odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.

- SZKŁO OPAKOWANIOWE: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

- SZKŁO INNE: odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra).

- GRUZ – odpady z remontów budowalnych i rozbiórkowych

- ODPADY ZIELONE: odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).

- OPONY: zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.

- WIELKOGABARYTY: odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.

- ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- ODPADY NIEBEZPIECZNE tj.: opakowania zawierające resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach.


Ważne:

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych

Podmiot obsługujący PSZOK:

ZGK Sp. z o.o. Wieliczka

ul. Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

tel.12 278 17 66

 

83265