Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Osiągnięte poziomy recyklingu

Treść

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wieliczka

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieliczka za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieliczka za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieliczka za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieliczka za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieliczka za rok 2014.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieliczka za rok 2013.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

337305