Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. informuje że, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Jedynaka 30 w dniu 08.04.2023r. (Wielka Sobota) będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


K O M U N I K A T 

Ważna Informacja 

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Wieliczce 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. informuje że, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wieliczce przy Szybie Kościuszko ul. Jedynaka zostaje zamknięty z dniem 31.03.2023r. Zapraszamy do PSZOK przy ul. Jedynaka 30.


OFERTA PRACY

KIEROWCA AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. poszukuje osoby do prowadzenia autobusu komunikacji
miejskiej

Przedmiotem umowy jest wykonanie poniższej usługi:
Prowadzenie i obsługa codzienna autobusu na trasach komunikacyjnych wskazanych przez
Zleceniodawcę wg. otrzymanych rozkładów jazdy.


Wymagania dla kandydatów:

 • Prawo jazdy kat. D
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • Oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • Zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Opanowanie i odporność na stres
 • Dobra sprawność psychofizyczna
 • Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie kierowania autobusem


Oferujemy:

 • Współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług kierowcy
 • Wynagrodzenie 40 zł brutto za godzinę prowadzenia autobusu
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) na adres Wielicka Spółka Transportowa
 • Sp. z o.o. ul. Edwarda Dembowskiego 7B , 30-020 Wieliczka lub e-mail: biuro@wst.info.pl

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej”.
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej oraz w przyszłych procesach
rekrutacyjnych".

Oferta pracy - Kierowca Autobusu Komunikacji Miejskiej.pdf


WYSTAWKA I 2023

WYSTAWKA I 2023.PDF


Informujemy że "Akcja Liść" dla miejscowości Śledziejowice i Czarnochowice ze względu na panujące warunki atmosferyczne zostaje przesunięta na dzień 19.12.2022 r. (poniedziałek).


Informujemy, że w dniach 24.12.2022 r. (Wigilia) i 31.12.2022 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wieliczce przy ul. Jedynaka będą nieczynne.Harmonogramy wywozu odpadów 2023: miasto i sołectwa

 

Harmonogramy.pdf

 


Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego  

Zmiana rozporządzenia, która wejdzie w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.


SPRZEDAŻ WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE WIELICZKA

W związku z przystąpieniem Gminy Wieliczka do sprzedaży węgla na preferencyjnych
warunkach [Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236)] informujemy, że od wtorku 6 grudnia 2022 r.
gmina Wieliczka rozpoczyna sprzedaż węgla dla mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Wieliczka.


Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto za 1 tonę. Mieszkaniec może zakupić
maksymalnie 1,5 tony w 2022 r. oraz 1,5 tony w 2023 r.


Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie
domowym, która spełniła warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).


Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 12 26 34 200 w celu upewnienia się, czy dany rodzaj węgla (sortyment) jest aktualnie dostępny w sprzedaży. Mieszkaniec, który wypełnił prawidłowo wniosek i został on pozytywnie zweryfikowany w celu zakupu węgla:
1. Udaje się do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32, pok. 102
(parter), aby uzyskać Dokument Sprzedaży, na którym określony jest rodzaj węgla (sortyment)
oraz jego waga.
2. Następnie kieruje się do kasy urzędu w celu uiszczeniu opłaty.
Zalecana jest płatność gotówką, a od 12 grudnia 2022 r. płatność kartą, która przyśpieszy
procedurę zakupu.
3. Po uiszczeniu opłaty w kasie Urzędu zostanie wydany dowód wpłaty.
Wpłat można dokonać także przelewem, dane do wpłaty:
odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
nr rachunku bankowego: 63 8619 0006 0010 0200 4705 0198
tytuł przelewu: Numer dokumentu sprzedaży (wydany przez pracownika urzędu)
Po zaksięgowaniu należności na koncie urzędu zostanie wystawiony dowód wpłaty, który
zostanie przekazany składowi węglowemu do 3 dni roboczych.
4. Następnie mieszkaniec mając dokument sprzedaży oraz dowód wpłaty udaje się do
wskazanego przez pracownika urzędu składu węglowego w celu odbioru węgla.
5. Przy odbiorze węgla konieczne jest okazanie: dokumentu sprzedaży oraz dowodu wpłaty.
6. W przypadku odbioru węgla przez inną osobę w imieniu osoby uprawnionej konieczne jest
posiadanie upoważnienia wypełnionego przez osobę uprawnioną (upoważnienie).
7. Mieszkaniec może odebrać węgiel własnym transportem, lub skład węglowy dostarczy węgiel
do mieszkańca za dodatkową opłatą.
8. Usługa workowania jest dostępna w składzie węglowym za dodatkową opłatą.


Podmiotami, które będą świadczyły usługę dystrybucji węgla to:
1. ARES s.c. S.Hankus , W.Hankus , Z.Michalik, adres: Grajów 147, 32-020 Wieliczka
2. F.H.U. Adam i Rafał Kowalczyk s.c., adres: Siercza 370, 32-020 Wieliczka
3. GRO-SKŁAD Paweł Grochal, adres: ul. Bogucka 17A , 32-020 Wieliczka
4. Mirosław Hankus Firma Hankus, adres: ul. Józefa Jedynaka 5, 32-020 Wieliczka

Upoważnienie do odbioru węgla.pdf

 


Informacja dotycząca sprzedaży węgla w Gminie Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Wieliczka przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym, w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla) prosimy mieszkańców Gminy Wieliczka o składanie wniosków o zakup.

Wnioski o zakup należy składać:
-Na Dzienniku Podawczym Urzędu ul.Powstania Warszawskiego 1 czynny: poniedziałek 800-1700 wtorek-piątek 800-160

-Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Powstania Warszawskiego 18 czynne: poniedziałek – piątek 900-1700

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

 • w okresie do 31 grudnia 2022r. - 1,5 tony,

 • w okresie od 1 stycznia 2023r. - 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu - zakup preferencyjny nie przysługuje.

 

Więcej informacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wieliczce

ul. Limanowskiego 32

Telefon: 12 26 34 200

E-mail : wegiel@wieliczka.eu

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o węgiel

Informacja

RODO


Akcja Liść 2022

AKCJA LIŚĆ.pdf

 


 

HARMONOGRAM  WYWOZÓW

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

"WYSTAWKA 2022R."


Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce w sprawie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka przy użyciu Karty PSZOK


Szanowni Państwo,
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień dzisiejszy pozostają bez zmian zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/322/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r.


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 R

 


 

WAŻNE !

Szanowni Państwo, w celu naliczenia ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika należy złożyć kolejną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne druki są dostępne w zakładce Wzory, deklaracje
bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz ul. Bolesława Limanowskiego 32.

 

Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych oraz zwolnienia z opłat za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

 


Szanowni Państwo, indywidualne numery kont,
które zostały Państwu nadane podczas
pierwszego złożenia deklaracji śmieciowej nie uległy zmianie 

AKTUALNE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

 Tabela stawek

  

Przypominamyże na PSZOK należy
przyjeżdżać z posortowanymi odpadami.

Wielu mieszkańców segreguje odpady na PSZOK,co powoduje wydłużenie rozładunku odpadów do
kilkudziesięciu minut. Samochody dostawcze przebywają na PSZOK nawet 40 minut.

  

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła Uchwałę Nr XIII/194/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/215/

W związku z powyższym od 1 lutego ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Stawki te wynosić będą odpowiednio:

 • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby;
 • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;
 • 2,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą następną osobę zamieszkałą na nieruchomości. 

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) jedyną dopuszczalną formą gromadzenia odpadów jest segregacja. Brak jest możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji w przypadku mieszkańców, którzy już segregują odpady. Do tych właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wyjątkiem  są właściciele nieruchomości, dla których wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości gromadzący do tej pory odpady w sposób nieselektywny lub jeśli dane zawarte w ostatniej deklaracji (np. liczba osób) uległy zmianie. Takie osoby muszą złożyć ponownie deklarację.

 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli wpływy od mieszkańców Gminy pokrywają wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się miedzy innymi:

 1. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych,
 2. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 3. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 4. obsługa administracyjna systemu.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest spowodowany przede wszystkim:

 • znaczącym wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacjach Komunalnych oraz poszczególnych frakcji odpadów segregowanych,
 • zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów.

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten należy  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl


WAŻNE !

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych

(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)


Informacja

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wieliczce.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.

 


 

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.6.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

218832