Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Miejsca zagospodarowania

Treść

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

2015 r.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

MIKI RECYKLING sp. z o.o.

31-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład segregacji odpadów zbieranych selektywnie i zmieszanych Barycz, ul. Krzemieniecka 40 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

F.H.U. KOP_EKO Szczepan Trzupek Zalesiany 1, 32-420 Gdów

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Kompostownia odpadów organicznych SITA Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Kompostownia Odpadów Zielonych „Barycz”

ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych MIKI Recykling Sp. z o.o., w Krakowie, ul. Nad Drwiną 33

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Składowisko w Bolesławiu (Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław)

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Składowisko w Balinie (Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,ul. Głogowa 75 Balin, 32-500 Chrzanów)

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 


 

2014 r.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Trzebini, ul. Piłsudskiego

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

MIKI RECYKLING sp. z o.o.

31-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Kompostownia Barycz

ul. Krzemieniecka 40, Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

EKOLOG ul. Matematyków krakowskich 122,

30-698 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Zakład segregacji odpadów zbieranych selektywnie i zmieszanych Barycz,

ul. Krzemieniecka 40 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Kompostownia RMPO Kraków (odpady z PSZOK)

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Kompostownia odpadów organicznych SITA Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

 


 

2013 r.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40

30-694 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław

ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

MIKI RECYKLING sp. z o.o.

31-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

INSTALACJA DO ODZYSKU ODPADÓW PUK VAN GANSEWINKEL, ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. w Oświęcimiu – ul. Nadwiślańska 36

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH, ul. Wodna 1, 32-005

Niepołomice

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

SRS Waste Technology Sp. z o.o.

ul. Orkana 51, 34-730 Mszana Dolna

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

AK Brzeszcze

ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Kompostownia RMPO Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

Kompostownia odpadów organicznych SITA Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Odpady (zielone) ulegające biodegradacji

 

337305