Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Akty prawne

Treść

AKTY PRAWNE

 

UCHWAŁA NR XXV/335/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXV/334/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR XXIV/323/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXIV/322/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR XIII/194/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR XIII/195/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 UCHWAŁA NR XLV/540/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXXII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XVII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XVII/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


UCHWAŁA NR XXIX/399/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Wieliczka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXIX/405/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych


UCHWAŁA NR XXIX/406/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka


 

83264