Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Akty prawne

Treść

AKTY PRAWNE

 

Regulamin wydawania Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliczka na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/335/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXV/334/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR XXIV/323/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXIV/322/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR XIII/194/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

UCHWAŁA NR XIII/195/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 UCHWAŁA NR XLV/540/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXXII/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XVII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XVII/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


UCHWAŁA NR XXIX/399/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Wieliczka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXIX/405/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych


UCHWAŁA NR XXIX/406/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka


 

343539