Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

 

SPRZEDAŻ WĘGLA 

przez URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE

 

Informujemy, że od 4 września 2023 r. rusza możliwość zakupu węgla poprzez Urząd Miasta
i Gminy w Wieliczce.

W celu zakupu węgla należy zgłosić się do Urzędu przy ul. Limanowskiego 32, 

Cena zakupu węgla wynosi 1 800,00 złotych brutto za 1 tonę (transport nie jest wliczony w cenę).
Do sprzedaży nie stosuje się ograniczeń ilości węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.  
 

Dostępny w sprzedaży:

WĘGIEL GROSZEK F. H. U. Adam i Rafał Kowalczyk s.c., adres: Siercza 370, 32-020 Wieliczka
 

Ilość węgla dostępna w sprzedaży jest ograniczona 

 

Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 12 26 34 200 w celu upewnienia się, czy dany rodzaj węgla (sortyment) jest aktualnie dostępny w sprzedaży. 

 
❗️UWAGA
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do godziny 6:00 rano przy granicy posesji. Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach.

Odbierane będą:
meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (musi być kompletny), pojedyncze opony wyłącznie z samochodów osobowych (max 4 szt), ramy okienne (bez szyb), drzwi (bez szyb)

Nie będą odbierane:
odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, akumulatory, części samochodowe, szkło okienne, stłuczka szklana, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, azbest, ondulina, papa, styropian, gruz i inne odpady pochodzące z remontów

 


Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.

Obszar Kompleksowych Badań Ruchu 2023

Samo badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych i przeprowadzeniu wywiadu ankietowego ze wszystkimi obecnymi domownikami powyżej szóstego roku życia. Wywiady ankietowe będą prowadzone od 10 maja do 17 czerwca 2023 roku włącznie w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17:00 oraz w soboty
po godz. 10:00. 

Dodatkowo, zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu
Park+Ride / Bike+Ride, dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających
z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6:00 – 9:00 oraz 15:00 – 17:00 we wtorki, środy i czwartki. 

Każdy ankieter działający na zlecenie Miasta Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator oraz będzie dysponował listem polecającym.

Podkreślić należy, że każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, ponieważ odpowiadając na pytania ankietowe, Mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu.

Badanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich:
POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”.

Więcej informacji oraz bieżące komunikaty można znaleźć na stronie internetowej: https://www.krakow.pl/.  

 

 


K O M U N I K A T 

Ważna Informacja 

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Wieliczce 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. informuje że, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wieliczce przy Szybie Kościuszko ul. Jedynaka zostaje zamknięty z dniem 31.03.2023r. Zapraszamy do PSZOK przy ul. Jedynaka 30.


OFERTA PRACY

KIEROWCA AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. poszukuje osoby do prowadzenia autobusu komunikacji
miejskiej

Przedmiotem umowy jest wykonanie poniższej usługi:
Prowadzenie i obsługa codzienna autobusu na trasach komunikacyjnych wskazanych przez
Zleceniodawcę wg. otrzymanych rozkładów jazdy.


Wymagania dla kandydatów:

 • Prawo jazdy kat. D
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • Oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • Zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Opanowanie i odporność na stres
 • Dobra sprawność psychofizyczna
 • Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie kierowania autobusem


Oferujemy:

 • Współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług kierowcy
 • Wynagrodzenie 40 zł brutto za godzinę prowadzenia autobusu
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) na adres Wielicka Spółka Transportowa
 • Sp. z o.o. ul. Edwarda Dembowskiego 7B , 30-020 Wieliczka lub e-mail: biuro@wst.info.pl

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej”.
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej oraz w przyszłych procesach
rekrutacyjnych".

Oferta pracy - Kierowca Autobusu Komunikacji Miejskiej.pdfHarmonogramy wywozu odpadów 2023: miasto i sołectwa

 

Harmonogramy.pdf

 


 

WAŻNE !

Szanowni Państwo, w celu naliczenia ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika należy złożyć kolejną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne druki są dostępne w zakładce Wzory, deklaracje
bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz ul. Bolesława Limanowskiego 32.

 

Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych oraz zwolnienia z opłat za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

 


Szanowni Państwo, indywidualne numery kont,
które zostały Państwu nadane podczas
pierwszego złożenia deklaracji śmieciowej nie uległy zmianie


 

AKTUALNE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

 Tabela stawek

 


 

Przypominamyże na PSZOK należy
przyjeżdżać z posortowanymi odpadami.

Wielu mieszkańców segreguje odpady na PSZOK,co powoduje wydłużenie rozładunku odpadów do
kilkudziesięciu minut. Samochody dostawcze przebywają na PSZOK nawet 40 minut.

 


WAŻNE !

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych.

(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)


 

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.6.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

262324